Regulamin – Kielecka Liga Kartingowa – Sezon XII

 

Postanowienia wstępne

Rozgrywki Kieleckiej Ligi Kartingowej – Sezon XII – E1Gokart Kielce (dalej KLK) przeprowadzane są w oparciu o następujące przepisy:

– Niniejszy Regulamin KLK,

– Oficjalne Komunikaty KLK zamieszczane na dedykowanym wydarzeniu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/693856457994088

– Regulamin toru, na którym rozgrywana jest KLK,

– Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,

– Decyzje organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.

 

Organizatorem KLK jest E1Gokart s.c. z siedzibą ul. Warszawska 144, 25-414 Kielce, NIP 657-292-08-39

Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze lub w wyznaczonej jego części
w ogłoszonym wcześniej terminie.

Uczestnikiem KLK może być każda osoba mająca powyżej 155 cm wzrostu (jest fizycznie w stanie prowadzić gokart seniorski SODI RT8), która wniosła wpisowe. Wniesienie wpisowego do KLK oznacza akceptację regulaminu KLK. Każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia zgody uczestnictwa w KLK osobiście podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Osoba zgłaszająca się do KLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru, na którym odbywają się zawody.

Kalendarz XII Sezonu Kieleckiej Ligi Kartingowej:

– I oraz II Runda – 04/03/2021
– III oraz IV Runda – 18/03/2021
– V oraz VI Runda – 15/04/2021
– VII oraz VIII Runda – 13/05/2021
– IX oraz X Runda – 27/05/2021

Kategorie

Zawody będą rozgrywane w jednej kategorii:

– Open (wszyscy uczestnicy).

 

Przebieg zawodów

Każdy zawodnik weźmie udział w trzech przejazdach kwalifikacyjnych oraz dwóch wyścigach finałowych.

Bieg kwalifikacyjny I: 6 okrążeń

Bieg kwalifikacyjny II: 6 okrążeń

Bieg kwalifikacyjny III: 6 okrążeń

 

Wyścig finałowy 1: co najmniej 10 okrążeń (duża pętla) LUB 20 okrążeń (mała pętla) * ustawiony na podstawie sumy trzech najlepszych czasów (best z Q1 + best z Q2 + best z Q3)

Wyścig finałowy 2: co najmniej 10 okrążeń (duża pętla) LUB 20 okrążeń (mała pętla) * ustawiony na podstawie sumy trzech drugich najlepszych czasów (drugi best z Q1 + drugi best z Q2 + drugi best z Q3)

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja Organizatora do momentu startu wyścigu); wyścig może zostać wydłużony o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed jego startem

Do kwalifikacji zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów uzyskanych
w oficjalnych treningach przed daną rundą.

Na etapie wyścigów kwalifikacyjnych gokarty nie mogą się powtórzyć (zawodnik będzie jechał trzema różnymi gokartami). Zasada ta nie obowiązuje w wyścigach finałowych, w których teoretycznie gokart może być identyczny jak w kwalifikacjach. Gokarty losowane są przez system informatyczny toru, jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z losowania automatycznego i zarządzenia ręcznego losowania gokartów przez zawodników. O takowej ewentualnej zmianie zawodnicy zostaną poinformowani podczas odprawy sędziowskiej przed daną rundą zawodów.

 

Doważanie:

min. 90 KG (każdy zawodnik musi ważyć przez całe zawody min. 90 KG, tor posiada możliwość doważenia gokartów o maksymalnie 30 kg. Jeżeli pomimo to zawodnikowi dalej będzie brakowało wagi, musi on sobie ją zapewnić we własnym zakresie.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości
w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w danym wyścigu (nieprawidłowość = mniej niż 90 kg nawet o 0,1 kg). W przypadku braku doważania w dowolnej części kwalifikacji, zawodnikowi nie zostaje zaliczony czas danego przejazdu. Doważanie odbywa się tylko przy pomocy dostępnych na torze obciążników lub własnych sposobów doważenia zgłoszonych wcześniej sędziemu i dopuszczonych do startu.

Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał z pełnym wyposażeniem
(tzn. np. kaskiem, kamizelką, ochraniaczami, itd.) a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki bez zgody organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

Po zakończonym przejeździe danego zawodnika, ma on obowiązek odstawić doważenie (obciążniki) oraz własne elementy odważania w miejsce ich składowania obok wagi kontrolnej lub poza strefę zamkniętą pit-stop w przypadku własnych elementów odważania. W przypadku wykrycie nieodłożenia doważania w wyznaczone miejsce, zawodnik może otrzymać karę
5-sekundową doliczoną do wyników danego wyścigu. W przypadku nieodłożenia wagi po przejeździe kwalifikacyjnym, zawodnik może otrzymać karę w postacie doliczenia 0,500 sek. do czasu najlepszego okrążenia, które będzie wzięte pod uwagę w liczeniu wyników kwalifikacji danego zawodnika.

Ponadto zawodnicy biorący udział w oficjalnych treningach przed daną rundą mają obowiązek jazdy z doważeniem zgodnie z zasadami doważenia obowiązującymi dla całych zawodów.
W przypadku wykrycia jazdy zawodnika w danym treningu z łączną wagą niższą niż 90 kg, jego czasy z tego treningu zostaną unieważnione.

 

Wyścigi kwalifikacyjne

Trwają 6 okrążeń pomiarowych w każdej części oraz odbywają się w części halowej toru. Jako wynik ostateczny kwalifikacji do wyścigów nr 1 brana pod uwagę jest suma trzech najlepszych uzyskanych czasów w kwalifikacjach (najlepszy czas z Q1 + najlepszy czas z Q2 + najlepszy czas z Q3). Jako wynik ostateczny kwalifikacji do wyścigów nr 2 brana pod uwagę jest suma trzech „drugich” najlepszych czasów w kwalifikacjach (drugi najlepszy czas z Q1 + drugi najlepszy czas z Q2 + drugi najlepszy czas z Q3).

W przypadku uzyskania identycznych czasów przez dwóch lub więcej zawodników, pod uwagę brane są ich kolejne najlepsze czasy, aż do wyłonienia lepszego.

 

Wyścigi finałowe

Start do wyścigu jest lotny. Zawodnicy wsiadają do gokartów w pit-stopie zgodnie ze wskazaniami na telewizorach/listach systemowych. Następnie wyjeżdżają gokartami z pit-stopu i wjeżdżają na „nitkę” toru, gdzie są zatrzymani przez obsługę toru i ustawieni w kolejności startowej. Grupę do startu na okrążeniu formującym prowadzi tzw. “safety kart”. Na wysokości zjazdu do pit-stopu, “safety kart” zjeżdża do niego, a prowadzenie grupy przejmuje lider danego wyścigu. Lider prowadzi grupę w niezmienionej kolejności aż do momentu, gdy opadnie zielona flaga. Wyścig rozpoczyna się dla danego zawodnika w momencie minięcia zielonej flagi startowej (przed minięciem zielonej flagi zawodnicy nie mogą zmienić kolejności). Jeśli zielona flaga nie opadnie to oznacza, że wyścig nie został rozpoczęty i zawodnicy muszą wykonać jeszcze jedno okrążenie formujące (okrążenie to wpływa na łączną długość wyścigu skracając jego długość o jedno okrążenia).

Klasyfikacja do wyścigów ustalona jest na podstawie wyścigów kwalifikacyjnych (decydują wyniki kwalifikacji według zasady opisanej wyżej). Wyścig trwa co najmniej 10 pełnych okrążeń (duża pętla) / 20 pełnych okrążeń (mała pętla) *. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego jednego zjazdu do pit-stopu (procedura robienia poprawnego pit-stopu zostanie omówiona na odprawie przed zawodami). Za niewykonanie regulaminowej liczby poprawnych zjazdów do pit-stopu w czasie wyścigu, zawodnik automatycznie spada na ostatnie miejsce
w wynikach danego wyścigu.

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja Organizatora do momentu odprawy Sędziowskiej przed startem zawodów)

Procedura pit-stop:

Każdy z uczestników wyścigów zobowiązany jest w czasie wyścigu do wykonania jednej procedury pit-stop. Poprawna procedura pit-stop zawiera elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe (lecz rekomendowane dla własnego bezpieczeństwa). Pit-stop można wykonać w regulaminowym czasie trwania wyścigu (czyli od minięcia startowej flagi zielonej, lecz przed minięciem flagi w biało-czarną szachownicę kończącą wyścig). Do pit-stopu można zjechać wyłącznie, jeśli na wjeździe do alei świeci się zielone światło. Zjazd do pit-stopu rekomendujemy zasygnalizować podniesieniem ręki (aby zawodnik jadący za zjeżdżającym zawodnikiem był świadomy jego zjazdu, aby nie doszło do kolizji). Pit-stop można wykonywać jedynie prawą aleją. W pit-stopie w jednej chwili może przebywać tylko jeden gokart. W przypadku, jeśli w pit-stopie znajduje się inny gokart, lampa na wjeździe do pit-stopu świeci na czerwono (wtedy nie można zjechać do pit-stopu). Dopuszczona jest możliwość zatrzymania gokarta przed lampą wjazdową i oczekiwania na zielone światło, a następnie wjazd do pit-stopu. Od minięcia lampy z zielonym światłem, licznik zaczyna odmierzać 10 sekund. W tym czasie należy dojechać do wyjazdu z pit-stopu, gdzie namalowana na asfalcie jest biała linia, a następnie zatrzymać przednie koła gokarta przed linią. Gokart należy zatrzymać możliwie blisko białej linii (maksymalnie 30 cm od linii). Za zatrzymanie kół poza wyznaczoną strefą linii (bez względu czy pit-stop zostanie “spalony” czy nie), zawodnik otrzyma karę 5 sekund doliczoną do wyników wyścigu. Gdy odliczanie dobiegnie końca, na wyjeździe zapali się zielone światło. Ruszyć z pit-stopu należy w takim momencie, aby mijając czujnik wyjazdowy nie doszło do zapalenia niebieskiego światła (czyli “spalenia” pit-stopu, szczegóły poniżej). Wyjeżdżając z pit-stopu należy znajdować się na lewo od białej linii wyjazdowej (namalowanej na asfalcie) aż do momentu jej końca. W przypadku przekroczenia linii przed jej końcem, zawodnik otrzyma karę 5-sekund. Pierwszeństwo na torze w momencie wyjeżdżania
z pit-stopu mają gokarty znajdujące się na prawidłowym torze.

W przypadku zjazdu na czerwonym świetle, zawodnik musi ustawić się za zawodnikiem, który jest aktualnie w pit-stopie, poczekać aż zawodnik ten opuści pit-stop, następnie zatrzymać się w liniach (przednie koła przed linią przed wyjazdem zatrzymać do całkowitego zera) a następnie od razu wyjechać (taka procedura nie oznacza zaliczenia pit-stopu i zawodnik ten musi zjechać jeszcze raz do pit-stopu – tym razem w poprawny sposób). Jeżeli któryś z elementów nie zostanie zachowany (np. zawodnik wyjedzie od razu bez zatrzymania przed linią, może otrzymać dodatkową karę 5-sekund doliczoną do wyników wyścigu).

W przypadku zbyt wczesnego ruszenia z pit-stopu bądź zatrzymania zbyt daleko może dojść do “spalenia” pit-stopu. “Spalenie” pit-stopu objawia się poprzez zapalenie na niebiesko lampy wyjazdowej z pit-stopu. W takiej sytuacji pit-stop jest niezaliczony, a zawodnik musi jeszcze raz wykonać poprawnie procedurę pit-stop. Linia wyjazdowa z pit-stopu obowiązuje zawsze (bez względu czy pit-stop został “spalony” czy w inny sposób niewykonany poprawnie) i zawsze za jej złamanie zawodnik otrzyma karę 5-sekund doliczoną do wyników.

 

O kolejności w zawodach decyduje:

Miejsce na mecie wyścigu finałowego po uwzględnieniu wszelkich kar.

Kary

We wszystkich biegach zawodów obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Obowiązuje następujący system kar:

– za mniejsze przewinienia – m.in. wielokrotne uderzanie poprzedzającego gokarta bez wyprzedzenia, nieprzepisowe blokowanie, celowe brudzenie opon, niesportowe zachowanie, wyprzedzanie na skutek „faulu”, itp. – kara 5 sekund doliczana do wyników wyścigu dla danego zawodnika

– za incydenty, którymi efektem jest wyprzedzenie poprzedzającego zawodnika, zawodnik może otrzymać karę w postacie pomarańczowej flagi, która oznacza „oddaj pozycję” – zawodnik ten musi natychmiast (maksymalnie w ciągu trzech najbliższych zakrętów od momentu pokazania przez zespół sędziowski odpowiedniej flagi danemu zawodnikowi) oddać pozycję osobie, którą wyprzedził (jeżeli wyprzedzony zawodnik spadł o więcej niż jedną pozycję, zawodnik, który dopuścił się nieprzepisowego manewru musi oddać tyle pozycji, aż zawodnik przez niego nieprzepisowo wyprzedzony znajdzie się przed nim) co skutkuje zaniechaniem dalszego rozpatrywania manewru i nieprzyznawanie innych kar za ten incydent; za nieoddanie pozycji (zignorowanie flagi) lub oddanie pozycji niewłaściwemu zawodnikowi (np. gdy wyprzedzony zawodnik spadł o trzy pozycje, a zawodnik wyprzedzający oddał tylko jedną) kara może zostać zamieniona na karę sekundową (od 5 sek. wzwyż) lub karę karnego pit-stopu.

– za większe przewinienia – m.in. wypchnięcie z wyprzedzeniem, w której wyprzedzany zawodnik traci znaczną liczbę pozycji, niebezpieczne blokowanie, skracanie dystansu, wyjeżdżanie poza obrys toru, niesportowe zachowanie itp. – kara karnego pit-stopu, która zostanie niezwłocznie pokazana danemu zawodnikowi czerwoną flagą z numerem gokarta. Karny pit-stop należy wykonać w regulaminowym czasie trwania wyścigu. W przypadku niewykonania kary, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z danego wyścigu.

– w przypadku dyskwalifikacji zawodnika z danego wyścigu, traci on również potencjalną możliwość uzyskania tzw. “best-lapu” czyli najlepszego pojedynczego okrążenia w wyścigu,
tzn. w przypadku jego uzyskania zawodnik nie otrzyma punktów do klasyfikacji generalnej. Podobnie, jeśli zawodnik uzyskał najlepszy czas w kwalifikacjach, również nie otrzyma dodatkowych punktów do klasyfikacji generalnej za “pole position”. W takiej sytuacji, prawo do otrzymania dodatkowych punktów zyskuje zawodnik, który uzyskał odpowiednio drugi best-lap lub miał drugi czas w kwalifikacjach klasyfikacje (w zależności od konkretnej sytuacji).

O karach i stopniu przewinienia będą decydować sędziowie. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, co jest suwerenną decyzją sędziów.

Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce w danym biegu lub całych zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie informującej o niej flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Przed ogłoszeniem wyników zawodów, zawodnicy mogą uzyskać informacje o potencjalnie otrzymanych przez nich karach. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 50 zł, która przepada w przypadku nieuznania zasadności protestu.

System kar może ulec zmianom – zostanie on szczegółowo omówiony podczas odprawy przed zawodami przez Sędziego zawodów.

Przerwanie biegu

Jeżeli istnieje konieczność przerwania biegu kwalifikacyjnego przed jego zakończeniem, to jest on powtarzany.

W przypadku przerwania wyścigu, wyścig jest powtarzany wedle kolejności startowej lub kolejności z ostatniego zaliczonego pełnego okrążenia wyścigu przed incydentem (decyzja Sędziów). Zawodnik, który pośrednio lub bezpośrednio przyczynił się do zatrzymania wyścigu, może wziąć udział w restarcie, chyba że inną decyzję podejmie organizator lub sędzia.

 

Wyniki zawodów

Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik, który uzyska najlepsze miejsce na mecie finału A po uwzględnieniu kar.

Wszystkie zapytania, protesty i wnioski dotyczące wyników zawodów, otrzymanych kar itp. można zgłaszać w ciągu 10 minut po ich ogłoszeniu, ale zawsze przed rozpoczęciem wręczania nagród dla najlepszych – ceremonii pucharowej.

 

 

Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej

Do klasyfikacji generalnej cyklu liczonych będzie 6 najlepszych wyników danego kierowcy w całym sezonie. Aby zostać sklasyfikowanym w ramach klasyfikacji generalnej, warunkiem koniecznym jest uczestnictwo w minimum 6 rundach w danym sezonie zawodów.

Pole Position – 1pkt.
Best Lap Wyścigu – 0,5pkt.

P1 – 22pkt.
P2 – 20pkt.
P3 – 18,5pkt.
P4 – 17pkt.
P5 – 16pkt.
P6 – 15pkt.
P7 – 14pkt.
P8 – 13pkt.
P9 – 12pkt.
P10 – 11pkt.
P11 – 10pkt.
P12 – 9pkt.
P13 – 8pkt.
P14 – 7pkt.
P15 – 6pkt.
P16 – 5pkt.
P17 – 4pkt.
P18 – 3pkt.
P19 – 2pkt.
P20 – 1pkt.
P21 i dalej – 0 pkt.

Obowiązki uczestnika

Obowiązkiem uczestnika KLK jest stawienie się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora KLK zdyskwalifikowany lub ukarany za niesportowe zachowanie.

 

Uczestnik musi stosować się do regulaminu i poleceń sędziów, obsługi oraz organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem bez podania przyczyny.

Sędziowie

Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba lub grupa osób. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników. W zawodach można korzystać z kamer osobistych (typu go-pro), jednakże ich zapisy oraz wszelkie inne materiały audio/wideo z dowolnych źródeł nie muszą być brane pod uwagę do rozstrzygania sporów. Decyzja Sędziowska jest ostateczna
i niepodważalna.

Postanowienia końcowe

Zawody klasyfikowane będą w ramach Sodi World Series (SWS) w kategorii Sprint (w przypadku min. 6 osób uczestniczących w zawodach). Warunkiem koniecznym startu w danej rundzie jest założenie konta w SWS. W przypadku braku posiadania konta w SWS, należy je założyć poprzez link: https://www.sodiwseries.com/en-gb/become-sws-driver.html.

W KLK obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.

Uprasza się zawodników oraz osoby reprezentujące zawodników (w jakikolwiek sposób powiązane) o przestrzeganie zasad kultury osobistej w kontaktach z innymi zawodnikami (lub osobami z ich otoczenia) a także w kontaktach z osobami ze strony Organizatora oraz zespołu sędziowskiego. Każdy przypadek naruszenia tej zasady będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie, a zawodnik za swoje zachowanie (bądź osób, które są z nim powiązane/reprezentują go w kontaktach z osobami wyżej wspomnianymi) może otrzymać karę począwszy od upomnienia aż do dyskwalifikacji z danej rundy lub całego cyklu zawodów. Każdorazowa decyzja Organizatora w tej kwestii jest nieodwołalna i nie podlega protestom.

Organizator informuje zawodników, iż w czasie zawodów oraz w oficjalnych treningach przed nimi obowiązuje bezwzględny zakaz składowania elementów wyposażenia danego kierowcy (obciążników, kasków, fotelików, itd.) w obrębie pit-stopu, w którym zawodnicy wsiadają do gokartów. Za złamanie tej zasady zawodnik może otrzymać karę przyznaną indywidualnie od upomnienia aż do kary sekundowej w postacie karnych sekund dodanych do wyniku kwalifikacji/wyścigu.

Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów KLK (Administratorem danych jest tor E1Gokart będący zarządzany przez: E1Gokart s.c., ul.Warszawska 144, 25-414 Kielce) oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po KLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników. Przebieg zawodów może być dokumentowany (filmy, zdjęcia) w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-wideo, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność. Zgoda jest ważna bezterminowo.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Zawodnicy oraz opiekunowie mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust oraz nosa z wykorzystaniem wyłącznie maseczek przez cały czas przebywając na terenie obiektu E1Gokart Kielce w związku z panującym rygorem sanitarnym dot. przeciwdziałania COVID-19 pod groźbą dyskwalifikacji z zawodów bez możliwości złożenia odwołania (może również dojść o dyskwalifikacji zawodnika, jeśli jego opiekun/osoba towarzysząca/osoba z jego otoczenia nie będą przestrzegać tej zasady). Na zawody może przybyć jedynie uczestnik zawodów, brak możliwość obecności na torze osób trzecich niebiorących udziału w zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie
z jednoczesnym poinformowaniem uczestników KLK o tej zmianie. W ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w KLK.

 

Brak respektowania któregokolwiek z zapisów powyższego regulaminu może skutkować karami sportowymi w postaci:

– wykluczenia z zawodów

– innymi zarządzeniami organizatora lub jego przedstawicieli.